Friday, 07/10/2022 - 16:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
 • CÁC BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
  | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 22 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Nâng lương trước hạn
  | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 18 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Mẫu Tự đánh giá chuẩn GV
  | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 26 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Mẫu đánh giá Viên Chức theo ND 90
  | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu kê thừa giờ
  | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu kế hoạch giáo dục theo CV 640 PGD
  | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 20 lượt tải | 2 file đính kèm
Hoạt động - Sự kiện
Liên kết website
Tài nguyên
Hành chính
Góc học sinh