Friday, 07/10/2022 - 15:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
 • Trần Thị Thúy Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0334822110
  • Email:
   tttloan0212@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ VP

 • Nguyễn Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0333121643
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ

 • Nguyễn Huy Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0973525462
  • Email:
   thanhnguyenhuy63@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ

 • Võ Chí Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0389202484
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý Thư viện

Hoạt động - Sự kiện
Liên kết website