Friday, 07/10/2022 - 17:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
 • Lâm Thị Ngọc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0977499422
  • Email:
   khanhtb.nvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ Văn-Anh

 • Nguyễn Thị Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985773644
  • Email:
   diepthiencat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Ngữ Văn

 • Nguyễn Thị Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916991665
  • Email:
   kiemnvttb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Anh văn

 • Lê Thị Cẩm Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978260707
  • Email:
   lethicamle82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Anh văn

 • Trần Cẩm Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398578647
  • Email:
   tranloan.lt21@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Ngữ Văn

Hoạt động - Sự kiện
Liên kết website