Friday, 07/10/2022 - 15:29|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
 • Trần Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0938591757
  • Email:
   hieuthuan12@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Toán và quản lý tổ Toán

 • Trần Văn Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919140374
  • Email:
   hoaomai67@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy nhạc

 • Phạm Văn Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972668016
  • Email:
   phamuttb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy  thể dục

 • Phạm Thị Cẩm Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349902007
  • Email:
   lienphammt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy MT

 • Nguyễn Chí Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0988233290
  • Email:
   chihieunguyentdtt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy thể dục

 • Trần Quang Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914373427
  • Email:
   c2tqdien8388@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Toán khối 6, khối 8 và BD MTBT

Hoạt động - Sự kiện
Liên kết website