Friday, 07/10/2022 - 15:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
 • Nguyễn Dương Hồng Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TN - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392686232
  • Email:
   ndhkhanh28@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy địa - GD Địa phương- Quản lý chi đoàn TNCS HCM

 • Nguyễn Thị Bích Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985568205
  • Email:
   ntbtrangtb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Sử - quản lý thiết bị

 • Nguyễn Thị Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:
   0911419551
  • Email:
   nguyenthisangtb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách đội TNTP HCM

 • Huỳnh Thị Mỹ Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932869367
  • Email:
   huynhthimytrinh2410@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Tin học

 • Lâm Thị Ngọc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0977499422
  • Email:
   khanhtb.nvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ Văn-Anh

 • Trần Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0938591757
  • Email:
   hieuthuan12@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Toán và quản lý tổ Toán

 • Huỳnh Văn Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0975047913
  • Email:
   huynhvanvui7913@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ KHTN

 • Đinh Quốc Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT công đoàn- Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0986991432
  • Email:
   dinhquochong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ GDCD-Sử-Địa-Tin

 • Lâm Hữu Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên chi bộ-Chủ tịch CĐSC
  • Điện thoại:
   0367680447
  • Email:
   thuansinhnvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý công đoàn

 • Trần Văn Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919140374
  • Email:
   hoaomai67@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy nhạc

 • Phạm Văn Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972668016
  • Email:
   phamuttb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy  thể dục

 • Phạm Thị Cẩm Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349902007
  • Email:
   lienphammt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy MT

 • Nguyễn Chí Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0988233290
  • Email:
   chihieunguyentdtt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy thể dục

 • Nguyễn Thị Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985773644
  • Email:
   diepthiencat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Ngữ Văn

 • Nguyễn Thị Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916991665
  • Email:
   kiemnvttb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Anh văn

 • Lê Thị Cẩm Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978260707
  • Email:
   lethicamle82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Anh văn

 • Trần Cẩm Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398578647
  • Email:
   tranloan.lt21@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Ngữ Văn

 • Nguyễn Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0396799225
  • Email:
   nguyenvantan740@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Sử

 • Nguyễn Thị Ngọc Trắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979391101
  • Email:
   tranghuythinhphat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Địa lý

 • Nguyễn Thị Diễm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0975250244
  • Email:
   diemthuycbq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Sinh

 • Bạch Thị Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0823560586
  • Email:
   bachthingoctu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Lý-CN-Tin

 • Trần Quang Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914373427
  • Email:
   c2tqdien8388@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Toán khối 6, khối 8 và BD MTBT

 • Lê Thị Bích Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916700917
  • Email:
   loanhoa78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Hóa - CN

Hoạt động - Sự kiện
Liên kết website